Blackberry Blood Orange Cocktail

  • 2 oz. MUHLENBERG Blackberry Mühl Whiskey
  • 2 oz. Orange Juice
  • 2 oz. GingerAle
  • 1 oz. Lemon Juice

Shake, pour over ice. Enjoy!